Ensomhed forringer livskvaliteten

Der findes over 37.000 ensomme ældre i Danmark. Selvom tallet i flere år har ligget på omkring fire procent, vokser antallet af ensomme ældre, i takt med at der bliver flere ældre. Det har store konsekvenser for deres livskvalitet, selvtillid og endda den tid, de kan forvente at leve i.

Af Jennifer Jensen og Lars Klitgaard Christensen

Antallet af ensomme ældre stiger, og antallet af permanent ufrivilligt ensomme ældre er over 37.000. Ensomme Gamles Værn anslår endda, at tallet er over 100.000, hvis man tæller de ældre med, som periodevist føler sig ensomme.

Alene i Aarhus Kommune er der over 1600 over 65 år, som føler sig ensomme. Det giver Aarhus Kommune en dårlig placering blandt de kommuner i Region Midtjylland, hvor der er flest, der føler sig ensomme.

Margrethe Kähler, som er seniorkonsulent i samfundsanalyse hos Ældresagen, mener, at de voldsomme og uhyggelige nyheder, som præger nutidens mediedækning, skræmmer de ensomme ældre.

”De sidder for sig selv og er bange for, at de ikke har noget at tilbyde fællesskabet. Så begynder de at se tv, som viser alle mulige skrækkelige ting, og bliver endnu mere bange. Det leder til, at de ikke tør gå ud”, siger Margrethe Kähler.

Ensomheden kan være en ond spiral. Den begyndende ensomhed får ofte den ældre til at føle, at han eller hun ikke kan tilbyde noget til fællesskabet, mener Margrethe Kähler.

Ensomme isolerer sig

Hos Ensomme Gamles Værn er de enige.

”Selvom der findes alle mulige tilbud, for eksempel i de kommunale lokalcentre, tager ensomme ikke bare lige dertil. De mener ikke, at de har noget at tilbyde fællesskabet, så derfor isolerer de sig”, siger Christine Swane, direktør i Ensomme Gamles Værn, og ph.d. i kultursociologi. Hun har forsket en del i, hvad det betyder for personer at være ensom.

”Deres selvværd mindskes, og de føler ikke, at de har noget at tilbyde andre. Uanset om det er rigtigt eller ej, invaliderer følelsen dem”, siger hun

Så selvom der er mange ældre, som benytter sig af lokalcentrenes tilbud, er der stadig mange, som ikke kommer uden for deres dør. Tendensen er ifølge Margrethe Kähler fra Ældresagen størst i de store byer. Selvom der i større byer er endnu flere aktivitetstilbud for de ældre, hjælper det ikke nødvendigvis, netop fordi de ensomme ikke har mod på at tage af sted, hvis de i forvejen føler sig alene.

”På landet holder man øje med hinanden, og man får ikke lov til at være alene. I byen er det ikke altid, man ved, hvem naboen er”, forklarer Margrethe Kähler.

Selvom procentsatsen af ensomme ældre har ligget stabilt på fire procent de sidste mange år, er antallet af ensomme ældre steget, fordi ældregruppen er større end førhen.

Ensomheden har konsekvenser

Den ufrivillige ensomhed kan medføre en række negative konsekvenser. Uafhængig forskning fra blandt andet USA, Sverige og Finland har vist, at ensomhed gør det sværere at komme sig ovenpå sygdom, og at man endda sandsynligvis vil dø tidligere end andre.

Derudover påvirker det også livskvaliteten, når følelsen af ensomhed kommer. De ensomme ældre føler sig ikke så glade som de ældre, der har gode sociale relationer, viser forskningsresultaterne.

Ensomheden kan også resultere i depressioner, som i værste fald medfører, at de ensomme ældre vælger at begå selvmord.

Tilbage til forsiden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Temahjemmeside om ensomme ældre i Aarhus kommune og de aktivitetstilbud, lokalcentrene tilbyder dem. På hjemmesiden kan du finde forskellige artikler om emnet, blandt andet hvad ensomhed betyder for de ældre, og hvad lokalcentrene kan gøre for at tiltrække flere til deres tilbud.